Minimálna hodnota objednávky:
Štúrove: 4,49€
Mužla: 10€

Nana: 4,49€
Obid: 10€
Kamenica nad Hronom: 4,49€
Kamenny Most: 10€
Bajtava: 10€
Lela: 10€
Belá: 10€
Bína: 15€
Kamenín: 10€
Chlaba: 10€
Salka: 10€ 
 Malá nad Hronom: 10€

 

 

Otváracia doba

Pondelok - Nedela: 11:00 - 22:00

(Objednávky prijimáme do 21:30)


Prevádzkovateľ:

De Luxe Invest s.r.o.
Klincova 35, 821 08 Bratislava
IČO: 51 891 662,  DIČ: 2120822297,
IC DPH: SK2120822297

Prevádzka:

Pizza King
Sobieskeho 4, 94301 Štúrovo