Minimálna hodnota objednávky:
 
Štúrove: 4,49€
Mužla: 10€

Nana: 4,49€
Obid: 10€
Kamenica nad Hronom: 4,49€
Kamenny Most: 10€
Bajtava: 10€
Lela: 10€
Gbelce: 15€ 
Belá: 10€
Bína: 15€
Kamenín: 10€
Chlaba: 10€
Salka: 10€ 

 Malá nad Hronom: 10€


Dodacia lehota má orientačný charakter a zahŕňa lehotu výroby, vyskladnenia a odovzdania kuriérovi a lehotu doručovania. Jej dĺžka sa zvyčajne pohybuje od 30 minút do 120 minút v závislosti od cestnej premávky a iných možných faktorov ovplyvňujúcich doručenie objednávky . 

 

 

Otváracia doba

Pondelok - Nedela: 11:00 - 22:00

(Objednávky prijimáme do 21:30)


Prevádzkovateľ:

De Luxe Invest s.r.o.
Klincova 35, 821 08 Bratislava
IČO: 51 891 662,  DIČ: 2120822297,
IC DPH: SK2120822297

Prevádzka:

Pizza King
Sobieskeho 4, 94301 Štúrovo