15. Pizza Greco 32cm

tatziki základ, mozzarella, mäso s gyrosom korenim, syr feta, oliva

5,79 €